КъМДж ЮР норматив-укъукъий ве дигер актларнынъ лейихалары


Весикъанынъ шекли Тарихындан
Весикъанынъ саны Адындаки сезлер Тарихына къадар
Кимнен кирсетильген:
Депутатлар:
Къыдырув къаиделерини косьтермек